Yasak ?ehrin A??klar? '?kimiz de Sevmi?tik


Biz yasak ?ehrin a??klar?yd?k 
??te öyle bir yang?nd? ya?ad???m?z
Öyle bir"kör alevdi" a?k?m?z
Yand?k, tutu?tuk, sevi?tik
O sevdikçe yakt?
Ben yand?kça yazd?m
Öde?tik
Çünkü
"?kimiz de sevmi?tik"