Erkekler Hep Yaln?z A?lar


“?hanet Makam?nda” vedalardan, “Hasret Makam?nda” sevdalardan ve “Asi Makam?nda” isyanlardan süzülen duygular?n ç??l?k gibi kanayan ?iirleri bunlar...
bir yerde buz yast?klar?n, bir yerde ta? duvarlar?n, bir yerde karanl?k gecelerin, bir yerde s?rt?m?za saplanan hançerlerin ipek bir mendil olup gizledi?i gözya?lar?m?z?n en saf s???na?? bu m?sralar...
Evet, herkes bir yerde mutlaka a?lar.
Ama unutmay?n ki;
“Erkekler Hep Yaln?z A?lar...”
Kimi zaman dönü?ü olmayan bir mele?in, kimi zaman zehirli bir çiçe?in, kimi zaman yasak bir sevdan?n, kimi zaman ula??lmaz bir kad?n?n ard?ndan a?lar... Ve bir yang?na tutu?ur tepeden t?rna?a...
??te o yang?ndan alevler...