Bir Gülü Sevdim


O, üç günlük günümüz a?klar?na inat y?llarca ölümsüz a?klar?n ?ark?lar?n? yazd?. O, ?iiri tozlu sayfalara gömenlere inat vazgeçilmez bir tutkuyla ?iiri plaklara, kasetlere, kliplere, radyolara, televizyonlara ve de sahnelere ta??d?. 
Ve O adam... Yani Ahmet Selçuk ?lkan y?llar y?l? yüzlerce ?iirini kulaklara de?il yüreklere kaz?d?...
Ve yüzlerce ?ark?ya ?iirleriyle can verdi.
Hayat?m?z?n en anlaml? ve en duygulu anlar?nda s?ms?cak bir yast?k gibi yasland???n?z, zaman zaman sevdiklerinizle el ele göz göze payla?t???n?z ve yaln?zl???n?zda bir eski dost gibi sar?ld???n?z notalara ve yüre?inize dökülen bu ?iirleri en yal?n haliyle bu kitapta sizlerle payla?maktan mutluyuz.
Ya?am?n?z?n gönül sayfalar?nda bir çiçek gibi kurutup özenle saklad???n?z bu ölümsüz ?ark?lar?n ?iirlerini "Bir Gülü Sevdim Bir Seni Sevdim" diyerek an?lar?n?z?n gölgesinde yeniden hat?rlamaya, ?iirli bir yolculu?a ç?kmaya ve bitimsiz sevdalara yol almaya ne dersiniz?