ADIM YALNIZLIK BEN?M


Hayat bir televole masal? de?ildir k?z?m!
Sak?n aldatmas?n seni
Seda''n?n Güllü''nün o bo? kahkahalar?
Ebru''lar?n Ça?la''lar?n Demet''lerin
O sabun köpü?ü muhte?em a?klar? (!)
Ben ne dev yaln?zl?klar bilirim
Ben ne ayr?l?klar
Ben ne h?çk?r?klar
Kim bilir
Nas?l ?slakt?r geceleri onlar?n yast?klar?.

Hayat Mehmet Ali''nin çiftli?i de?ildir k?z?m!
Öyle hep yüzüne gülmez bu çark?felek
Fele?in çark?na dü?ünce anlars?n
Aslan?n neresinde ekmek

Hayat ne Ayd?n''?n "Ayd?n Havas?"
Ne Fatih''in "o k?sk?vrak y?lan dans?!"
Ne bir Gülben
Ne de bir Hülya kavgas?,
Hayat seni kaybetti?im günden beri
?çimde bir kur?un yaras?!...