Yak?lacak ?iirler


Ben yak?lacak adam?m bu ?ehirde
Sana böyle yand???m için
Ben as?lacak adam?m bu ?ehirde
Seni böyle sevdi?im için

"Her insan?n dü?lerinde sakl?, gizli kalm?? unutulmaya ve hatta yak?lmaya mahkûm bir ?iiri vard?r. O ?iir ki y?llarca sahibini arar durur. Ve en olmad?k saatlerde gelir. ?nsan? taa yüre?inden vurur. Çünkü ?iir de kur?un gibidir. Asla adres sormaz..."