Ayr?l?klar?n ?airi


Ben ayr?l?klar?n ?airi
Yaln?zlar?n ozan?y?m
Sen masallar okurken daha
Ben ac?lar?n yazan?y?m

Bugüne dek ?iir albümleri, ?iir klipleri ve sahnedeki ?iir ?ovlar?yla bir ilke imza atan ?lkan, bu kez kendi ad?na bir ilki daha gerçekle?tiriyor. Çünkü bu onun ilk ?iir kitab?. Ahmet Selçuk ?lkan yani "Ayr?l?klar?n ?airi" böylece, y?llanm?? bir hasreti bitiriyor. Ve bu yap?t? ile "kitaps?z ?air" olmaya veda ediyor. Onu okurlar?yla ilk kez bulu?turmaktan mutluyuz. Dile?imiz daha nice bulu?malara