Seni O Kadar Çok Sevdim Ki


AHMET SELÇUK ÝLKAN'IN 2011 ÇIKIÞLI ONBÝRÝNCÝ STÜDYO ALBÜMÜDÜR.

BÜTÜN ROMANTÝKLER BU ALBÜMDE

Bugüne kadar yüzlerce þarkýya þiirleri ile can veren Ahmet Selçuk Ýlkan, son albümünde müzik dünyamýzýn en seçkin romantiklerini bir araya getirdi.

Ahmet Selçuk Ýlkan “Seni o kadar çok sevdim ki” isimli 11. albümünde yer alan ‘Ona Yanarým’ parçasýnda Selami Þahin ve Ferhat Göçer ile bir ilke imza atarak “Yýlýn Triosu” nu gerçekleþtirdi.Ayrýca, Coþkun Sabah, Hakan Altun, Meyra, Ýntizar, Baha ve Haktan gibi sanatçýlar da onun yazdýðý ölümsüz þarkýlarý yeniden yorumlayarak bu albümde buluþtu.

Hayatýmýn Özeti, sloganý ile yepyeni þiirlerini ölümsüz þarkýlar eþliðinde seslendiren Ahmet Selçuk Ýlkan, ayrýca Ona Yanarým, Kanatsa da Ýçimi, Sitem, Bir Düþün, Gittiðin Gün ve Aþk Ben de Kaldý isimli altý yeni parçasýna da albümde yer verdi. 

Aranjörlüðünü Ozan Kavasoðullarý’nýn yaptýðý albümün çýkýþ parçasý ‘Ona Yanarým’ ýn klibini ünlü yönetmen Kemal Baþbuð çekti. 

1. Yanarým / Ona Yanarým - Düet: Selami Þahin & Ferhat Göçer
2. Seni O Kadar Çok Sevdim Ki / Kanatsada Ýçimi(Düet: Meyra)
3. Sen Uyurken / Sabahçý Kahvesi (Düet: Baha)
4. Ýþte Gidiyorsun / Ayrýlýk Kolyesi - Düet: Billur Lermi
5. Gözlerin Kal Diyor / Gözler Kalbin Aynasýdýr - Düet: Hakan Altun
6. Ah Agop Ah / Bana Sor - Düet: Ýntizar
7. Hiç Bir Yerde Her Yerdesin / Anýlar - Düet: Coþkun Sabah
8. Ben Seni Asla / Hatýram Olsun - Düet: Baha
9. Sustum / Bir Gülü Sevdim - Düet: Haktan
10. Sevda Turizm / Günün Birinde - Düet: Ýlkay Toktaþ
11. Ben En Çok Ýnsandan Korktum / Ben Ne Ýnsanlar Gördüm
12. Bir Adam Gidiyor / Sitem
13. Unutmayý Unuttum / Gittiðin Gün
14. Aþk Bende Kaldý / Sen Gideli
15. Sevgili Oðlum / Bir Düþün