A?IR YARALI


Ahmet Selçuk ?lkan - A?IR YARALI ?iiri

A?IR YARALI


Beni ta kalbimden vurdu gidi?in 
Bütün umutlar?m a??r yaral? 
Akl?mdan ç?km?yor veda edi?in 
Büyün duygular?m a??r yaral? 

Dünyay? ba??ma y?km??cas?na 
Ba?r?ma kur?unlar s?km??cas?na 
Sanki bir sava?tan ç?km??cas?na 
Bütün an?lar?m a??r yaral? 

A?k?m?z verirken en son nefesi 
Y?k?ld? gönlümün sevda kalesi 
S?rt?mda sanki bir b?çak darbesi 
Bütün an?lar?m a??r yaral? 

Ayr?l?p gidecek söyle ne vard?? 
Sonunda a?k de?il gurur kazand? 
Art?k mutlulu?um dünlerde kald? 
Bütün yar?nlar?m a??r yaral?!