AFFET BEN? ANACI?IM


Ahmet Selçuk ?lkan - AFFET BEN? ANACA?IM ?iiri

 AFFET BEN? ANACA?IM


Ben sözümü tutamad?m 
Affet beni anac???m!..
Sana lay?k olamad?m 
Affet beni anac???m .. 

Hayat güzel zaman ba?ka 
Her gönülde yalan ba?ka 
?çimdeki isyan ba?ka 
Affet beni anac???m!.. 

?nsanl???n tarifi ne? 
Kalle?li?in tarihi ne 
Banan ba?tan ö?retsene 
Benim can?m anac???m!.. 

Vicdan hangi devirdedir? 
Vefa hangi revirdedir? 
Ö?renmedim suç bendedir 
Affet beni anac???m!.. 

Ö?retti?in o yol ba?ka 
Hayat denen okul ba?ka 
De?i?tim ben ba?tan ba?a 
Affet beni anac???m!.. 

Yolum düzdü da?a dü?tüm 
Ç?rp?nd?kça a?a dü?tüm 
Bir bilinmez ça?a dü?tüm 
Affet beni anac???m!..