ADIM YALNIZLIK BEN?M


Ahmet Selçuk ?lkan - ADIM YALNIZLIK BEN?M ?iiri

ADIM YALNIZLIK BEN?M 


Önce seni 
Sonra kendimi 
Bugün de kimli?imi kaybettim 
Hükümsüzdür 
Bulanlar 
Bo?una yorulup getirmesin yaz?k 
Çünkü 
Ahmet'i türkülere 
Selçuk'u ?ark?lara 
?lkan'? ?iirlere gömdüm art?k 
Bundan böyle 
'Ad?m yaln?zl?k benim 
Soyad?msa ayr?l?k'