ADI GÜL'DÜ!


Ahmet Selçuk ?lkan - ADI GÜL'DÜ! ?iiri

ADI GÜL'DÜ! 


Ad? Gül'dü 
Gülleri severdi en çok 
Güldü mü güller açard? gül yüzünde 
Güllerle bölü?ürdü yaln?zl???n? 
Hep gül beklerdi sevdi?inden 
Bir de 'gül mevsimini' takvimlerden 
Bir gül kokusuna 
Bir de 'gül reçeline' dayanamazd? 
Hep güller kurutmu?tu 
Hayat?n?n en hazin sayfalar?nda 
Hep gülerek büyütmü?tü sevdas?n? 
Ve her sabah 
Bir gül gibi b?rak?rd? tebessümünü sofraya 
T?pk? s?ms?cak bir ekmek gibi 
Ah?ap bir evin avlusunda 
Mis kokulu gülleri derlerdi 
Ve bütün s?rlar?n? sadece güllere söylerdi 
Ne zaman bir haks?zl?k görse 
Kanayan bir gül gibi 
Ahh bu dünyada 
Gülü gülle tartsalar derdi 

Ne okur ne yazard? 
A?lasa gülleri sular 
Gülse gülleri ok?ard? 
Ama ne zaman içli bir ?ark? duysa 
Güllere bakar uzun uzun dalard? 

??te öyle bir çiçekti 
?iirimin ucunda gülden bir kalemdi 
??te o kad?n 
Benim annemdi. 

Bir bilseniz 
Ne güller ye?ertti hayat?n dikenlerinden 
Dökerek gözya??n? 
Ve ?imdi 
O güller süslüyor onun mezar ta??n?