ACILAR ?NSANLAR ?Ç?N


Ahmet Selçuk ?lkan - ACILAR ?NSANLAR ?Ç?N ?iiri

ACILAR ?NSANLAR ?Ç?N


Gitmek istiyorsan gidebilirsin 
Y?k?lmaya de?mez olanlar için
Yaln?z mutluluklar sevinçler de?il
Nas?lsa her ac? insanlar için

Pi?manl?k anlams?z a?k?n sonunda
Yaln?zda yürünür hayat yolunda
Dü?man?m olsada art?k kolunda
Kahrolmaya de?mez olanlar için 

Senin gibi kalpsiz insanlar için
Sanmaki zamanla ya? dolar gözüm
Kaybeden gönlümse kazanan özüm 
Ayr?l?p gitmeden budur son sözüm 
Dünleri unutma yar?nlar için 
Unutma her ac? insanlar için