ACEM? ?A?R


Ahmet Selçuk ?lkan - ACEM? ?A?R ?iiri

ACEM? ?A?R


Aynac? geldi
Ne fark?n var senin ?iir h?rs?zlar?ndan
Onlar m?sralar?m?
Sen duygular?m? çald?n
"Uçurum çiçe?im" dedim uçtun
"?iir gözlüm " dedim sustun
"Yosun gözlüm" dedim soldun
"Sen bensiz ben sensiz az m? a?lad?k dedim" güldün
"Ne ate?ler yakt?m senin için" dedim söndün
"Ben böyle olacak adam de?ildim" dedim küstün
Ve bir sabah 
Ne var ne yoksa içimde
Çal?p götürdün
Görüyorsun i?te
Sen de acemi ?airler gibi
Do?madan öldün.