ACELEN NEYD?


Ahmet Selçuk ?lkan - ACELEN NEYD? ?iiri

ACELEN NEYD?


Rüyamda görsem inanmazd?m
Terkedipte gidece?ini
Neden y?kt?n bu a?k? neden
Söyle söyle
Acelen neydi

Günler vard? ya?ayacak
Çok ?ey vard? payla?acak
Ne vard? ki ayr?lacak
Acelen neydi?

Yaln?z sana ba?lam??ken duygular?m?
Yaln?z sana adam??ken yar?nlar?m?
Birer birer y?k?p gittin umutlar?m?

Bu muydu can?m a?k?n bedeli
?çim yan?yor gittin
Yang?ndan kendini kaç?r?r gibi
Söyle söyle acelen neydi?