A?k?n Tam Saati


Ate?i çi?ner gibi dudaklar?mda 
Bir ömrü çi?nedim yoklu?unda 
Hangi yürek ya?ar böylesine hasreti 
Hangi gönül çeker böylesine nöbeti î?te a?k?n tam saati 
??te ç?ld?rma vaktim 
Ben art?k biletimi kestim 
Sana geliyorum 
Ayr?l???n kemiklerini k?ra k?ra 
Gecenin karanl???n?-yara yara 
Y?llanm?? yaralar?m? sara sara 
Sana ko?uyorum 
Ya?d? m? deli ya?mal? ya?mur 
Esti mi deli esmeli rüzgâr 
Sevdi mi deli sevmeli yürek 
Öyle korkak öyle ürkek 
Sevmek neye yarar 
En s?cak yataklara b?rak?p uykular?m? 
Denizlere f?rlat?p korkular?m? 
Uçurumlara b?rak?p yasaklar?m? 
Soluksuz sana ko?uyorum 
Kanatlar?na y?ld?zlar takt?m umutlar?m?n 
Bak sana uçuyorum 
Yeter art?k 
Bu a?k cellad? insanlar 
A?k? tan?s?n 
A?k? bilsinler 
Bir a??k nas?l severmi? görsünler 
Aç kollar?n? aç 
Sana geliyorum 
?sledi?i gibi ya?amad? ama 
?stedi?i yerde öldü desinler...