UNUTULMAYAN ?ARKILAR ALBÜMÜ ÇIKTI


Ahmet Selçuk ?lkan Unutulmayan ?ark?lar Albümü ç?kt?. 40 y?l 40 ses 40 nefes slogan?yla hayat?m?z?n en özel anlar?na fon müzi?i olmu? unutulmaz Ahmet Selçuk ?lkan ?ark?lar?n? birbirinden de?erli sanatç?lar yorumlad??? albümün 20 ?ark?l?k ilk cd si 22 Aral?k 2016 tarihi itibari ile müzik marketlerinde sat??a sunuldu. Polat Ya?c? ; Hangimiz 'Bu ?ehrin Geceleri'nde bir 'Sabahç? Kahvesi'nde 'Unutmak ?stiyorum' diye hayk?rmad?k. Hangimiz 'Bizim Sokaklar' da 'Seninle A?k?m?z Bir Roman' demedik. Hangimiz 'Bir Gülü Sevdim' diyerek 'Tahta Masa'da 'Kah?r Mektubu' yazmad?k. Hangimiz 'Yan?mda Sen Olmay?nca' 'An?lar' benden sana 'Hat?ram Olsun' demedik. Hangimiz 'Geçen Y?l Bu Zamanlar' 'Gözler Kalbin Aynas?d?r' diyerek 'A?k Kitab?'n? yazmad?k. Hangimiz 'Kur?una Gerek Yok' ile unutamaman?n ac?s?n? 'Yemin mi Ettin' ile bekleyi?i, 'Sarho? Gibiyim' ile derin a?k? hissetmedik. A?k?n her halini kar??layan Ahmet Selçuk ?lkan ?iirleri ile hiç ?üphesizdir ki hepimiz 'Günün Birinde' yine o unutulmaz ?ark?larda bulu?aca??z.