Seni O Kadar Çok Sevdim Ki


AHMET SELÇUK ?LKAN'IN 2011 ÇIKI?LI ONB?R?NC? STÜDYO ALBÜMÜDÜR.

BÜTÜN ROMANT?KLER BU ALBÜMDE

Bugüne kadar yüzlerce ?ark?ya ?iirleri ile can veren Ahmet Selçuk ?lkan, son albümünde müzik dünyam?z?n en seçkin romantiklerini bir araya getirdi.

Ahmet Selçuk ?lkan “Seni o kadar çok sevdim ki” isimli 11. albümünde yer alan ‘Ona Yanar?m’ parças?nda Selami ?ahin ve Ferhat Göçer ile bir ilke imza atarak “Y?l?n Triosu” nu gerçekle?tirdi.Ayr?ca, Co?kun Sabah, Hakan Altun, Meyra, ?ntizar, Baha ve Haktan gibi sanatç?lar da onun yazd??? ölümsüz ?ark?lar? yeniden yorumlayarak bu albümde bulu?tu.

Hayat?m?n Özeti, slogan? ile yepyeni ?iirlerini ölümsüz ?ark?lar e?li?inde seslendiren Ahmet Selçuk ?lkan, ayr?ca Ona Yanar?m, Kanatsa da ?çimi, Sitem, Bir Dü?ün, Gitti?in Gün ve A?k Ben de Kald? isimli alt? yeni parças?na da albümde yer verdi. 

Aranjörlü?ünü Ozan Kavaso?ullar?’n?n yapt??? albümün ç?k?? parças? ‘Ona Yanar?m’ ?n klibini ünlü yönetmen Kemal Ba?bu? çekti. 

1. Yanar?m / Ona Yanar?m - Düet: Selami ?ahin & Ferhat Göçer
2. Seni O Kadar Çok Sevdim Ki / Kanatsada ?çimi(Düet: Meyra)
3. Sen Uyurken / Sabahç? Kahvesi (Düet: Baha)
4. ??te Gidiyorsun / Ayr?l?k Kolyesi - Düet: Billur Lermi
5. Gözlerin Kal Diyor / Gözler Kalbin Aynas?d?r - Düet: Hakan Altun
6. Ah Agop Ah / Bana Sor - Düet: ?ntizar
7. Hiç Bir Yerde Her Yerdesin / An?lar - Düet: Co?kun Sabah
8. Ben Seni Asla / Hat?ram Olsun - Düet: Baha
9. Sustum / Bir Gülü Sevdim - Düet: Haktan
10. Sevda Turizm / Günün Birinde - Düet: ?lkay Tokta?
11. Ben En Çok ?nsandan Korktum / Ben Ne ?nsanlar Gördüm
12. Bir Adam Gidiyor / Sitem
13. Unutmay? Unuttum / Gitti?in Gün
14. A?k Bende Kald? / Sen Gideli
15. Sevgili O?lum / Bir Dü?ün