Ahmet Selçuk ?lkan 40.YIL


Unutulmayan ?ark?lar Volume2

UNUTULMAZ ?ARKILARA EFSANE YORUMLAR

Ölümsüz ?ark?lar?n efsanevi ?airi Ahmet Selçuk ?lkan, sanat hayat?n?n 40.y?l?n? özel bir albümle kutluyor. Usta müzisyenle özde?le?en ?ark?lar bu kez müzi?in dev isimleri taraf?ndan yorumlan?yor. 40 y?l, 40 ses, 40 nefes olarak olu?turulan 'Ahmet Selçuk ?lkan 40.Y?l Unutulmayan ?ark?lar' albümü toplamda 2 cd'den olu?uyor. Projenin ilki 22 Aral?k'ta Poll Production etiketi Polat Ya?c? prodüktörlü?ünde müzikseverlerle bulu?uyor.

MÜZ???N DEV ?S?MLER? 'AHMET SELÇUK ?LKAN' ?Ç?N BULU?TU!

Cengiz Kurto?lu, Ümit Besen,Selami ?ahin, Co?kun Sabah, Muazzez Ersoy, Zerrin Özer, Y?ld?z Tibe, Hakan Altun, Zara, Serkan Kaya, Linet, K?raç, Emre Altu?, Kutsi, ?ntizar, Tan Ta?ç?, Seksendört, Halil Sezai, Koray Avc? ve Ye?im Salk?m gibi Türkiye'nin 20 önemli yorumcusu, 20 unutulmaz Ahmet Selçuk ?lkan ?ark?s?nda bulu?tu. Türk Müzik tarihinin en önemli eserlerini bizlere hediye etmi? olan Ahmet Selçuk ?lkan, her ?ark?s? ile hayat?m?z?n bir döneminde yer alm??t?r. Geçmi?ten bugüne en güzel Ahmet Selçuk ?lkan eserlerinin yorumland??? bu albümde, Türkiye'nin en önemli isimleri ?lkan'a 40. Y?l?nda vefa dolu bir hediye sundular.