Ahmet Selçuk Ýlkan Aydýn'da


Ölümsüz þarkýlarýn þairi Ahmet Selçuk Ýlkan Aydýn Kuþadasý Comfort Ada Class Hotel'de açýlýþ ve konser organizasyonlarýna katýlacaktýr. 22 Nisan Cumartesi saat 21:00 da gerçekleþecek olan organizasyonda herkese iyi eðlenceler dileriz.