Ahmet Selçuk ?lkan Ayd?n'da


Ölümsüz ?ark?lar?n ?airi Ahmet Selçuk ?lkan Ayd?n Ku?adas? Comfort Ada Class Hotel'de aç?l?? ve konser organizasyonlar?na kat?lacakt?r. 22 Nisan Cumartesi saat 21:00 da gerçekle?ecek olan organizasyonda herkese iyi e?lenceler dileriz.