Ahmet Selçuk Ýlkan


Unutmaktan Geliyorum 2004

1 Bana Bunu Yapmayacaktýn
2 Sen Bu Þiiri Okurken
3 Unutmaktan Geliyorum
4 Adý Gül' dü
5 On ve Son
6 Ýkimiz Yaralý Askeriz
7 O Gece Sen Gidiyordun
8 Kim
9 Serena
10 Uçurum Çiçeði
11 Bir Þairin Hatýra Fotoðrafý