Ahmet Selçuk Ýlkan


ASÝ Bir Tutku -2000

1 Ayrýlýklarýn Þairi / Þiir
2 Sen Vurdun Da ! /  Þiir
3 Gözlerin Kal Diyor ! / Þiir
4 Bu Þehir ve Sen ! / Þiir
5 Bir Kýz Bana Emmi Dedi !  / Þiir
6 Geçti Borun Pazarý / Þiir
7 Biz Ne Ayrýlýklar Gördük / Þiir
8 Öðretmenim (Hocam) /  Þiir
9 Kumkapý ... / Þiir
10 Ýkimiz Ayný Gün Doðmuþuz / Þiir