Ahmet Selçuk Ýlkan


Bir Beyaz Karanfil ( Beni Unutamazsýn )

1 Beni Unutamazsýn / Þiir
2 Sana Sesleniyorum /  Þiir
3 Bir Beyaz Karanfil / Þiir
4 Liseli Bir Kýz Vardý / Þiir
5 Anabel Lee  / Þiir
6 Bana Bakýp Acýma / Þiir
7 Ne Zaman Seni Düþünsem / Þiir
8 Bu Benim Þiirim /  Þiir
9 Saçlarýn Alnýna Düþecek / Þiir
10 Hikaye / Þiir